Šta ću biti kada odrastem 2018/2019

Rotaract klub Subotica je na Otvorenom univerzutetu organizovao akciju edukativnog karaktera "Šta ću biti kada odrastem" sa ciljem da prenese iskustvo sadašnjih i bivših studenata o studiranju srednjoškolcima koji ove školske godine treba da upišu. Svrha akcije je da olakša početak studiranja svakom brucošu i da se prenese iskustvo svakog predavača, da se daju saveti o studentskom životu. Vodila se diskusija o pripremama za prijemni, o prijemnom, o načinu studiranja, pripremama ispita, polaganju ispita, studentskom životu, izlascima i druženju tokom studija, međunarodnim razmenama studenata, studiranju u inostranstvu i slično. Atmosfera na predavanjima je bila vrlo neformalna, sve je teklo kao otvorena diskusija i maturanti su mogli slobodno da postavljaju pitanja koja su ih zanimala.