rotary-logo-png-transparent.png
 

Rotary Club Subotica

CR-SU.jpg

Subotički rotary klub predstavlja skup uglednih poslovnih ljudi Subotice koji, ponosni na svoju sredinu i svoj grad, nastoje da oplemene grad i pomognu svima kojima je pomoć neophodna...

 

Rotary International

CR-I.jpg

Rešavanje stvarih problema zahteva stvarnu posvećenost i viziju. Tokom više od 110 godina, Članovi Rotary, u akcije koriste svoju strast, energiju i inteligenciju da preduzmu akciju na održivim projektima...

 

Rotary District 2483

CR-BG.jpg

Rotari klub Beograd registrovan je kao udruženje građana 7. maja 1992. odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a usvojen je odlukom Upravnog odbora Rotari Međunarodnog odbora od 8. maja iste godine...